oficiální informační portál města
REZERVUJTE SI SVŮJ POBYT A OBJEVTE KRÁSU FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ

Národní přírodní památka

Komorní hůrka (503 m n.m.) je nejprobádanější a nejmladší sopka na území Česka. O sopku se také zajímal Johann Wolfgang Goethe, což zde připomíná i pamětní deska s německým nápisem. V horní části kopce Komorní hůrka je nápadný kráterovitý útvar, není to ovšem původní kráter, ale starý lom na sopečný prach, kterým se upravovaly cesty ve Františkových Lázních. Komorní hůrka se nachází nedaleko měst Cheb a Františkovy Lázně. Vznikla ve starších čtvrtohorách na dně vysychajícího slaného jezera. Sopka vznikla jediným výbuchem, se strombolskou aktivitou pojmenovanou podle sopky StromboliStrombolskou aktivitou se rozumí vymršťování roznavené horniny opakovaně v kratších, nebo delších intervalech, což vymodelovalo tvar pahorku. Žhavá láva je při tomto typu erupce vymršťována vzhůru, ale obvykle padá zpět do kráteru. Jícen sopky vyplnil čedič ( olivinický nefelinit) a překryl i oblast sopečného popela na jihozápadní straně sopky. V roce 1834 nechal Kašpar hr. Šternberk do úbočí Komorní hůrky razit štolu. Ražení štoly trvalo celé tři roky. Chodba nakonec dosáhla sopouchu. Spor byl rozřešen – Komorní hůrka je sopka. Díky štole se podařilo nalézt přívodní sopečný jícen, vyplněný čedičem. Tím byl potvrzen sopečný původ této hory. Komorní hůrka byla vyhlášena národní přírodní památkou v roce 1951. Je zde zákaz těžit, brát sopečné kameny a jiné nerosty.

zdroj:wikipedie